תדע כל אם עבריה כי מפקירים את בתה כשעשוע לחיות טרף

נגישות