"שומעים רק על מצבו הנפשי, ועל הניסיון להגיע להצלחה שם"

נגישות