פיצויים לקורבן העבירה ופגיעה מינית

לנפגעי עבירה רבים נגרמים נזקים כלכליים בעקבות הפגיעה בהם. אובדן ימי עבודה, נזק נפשי המשפיע על כושר ההשתכרות, צורך בטיפולים נפשיים יקרים – כל אלה מהשלכותיה של הפגיעה הפלילית. לכן, קיימת חשיבות רבה לשאלה כיצד יוכל נפגע העבירה לקבל שיפוי ופיצוי על נזקיו, וכיצד יוכל לקדם את החלמתו באמצעות פניה לטיפולים המתאימים.
קיימות מספר דרכי פעולה אפשריות על מנת להבטיח פיצויים לקורבן העבירה ואנו, במשרד פוגץ' קידר-ברוך, מסייעים ללקוחותינו להשיג פיצויים וכך למזער את נזקיהם הכלכליים, לעיתים בשיתוף פעולה עם עורכי דין מובילים בתחום הנזיקין.

האם חשוב לנהל הליך פלילי לעניין פיצויים לקורבן העבירה?

 1. לקיום הליך פלילי חשיבות לעניין פסיקת פיצויים לקורבן העבירה, וזאת במספר מישורים.
  פיצויים אשר נפסקים לנפגע העבירה במשפט הפלילי, גם אם אינם גבוהים, עשויים לסייע למנף תביעה אזרחית כנגד הפוגע. סכום הפיצוי בפלילי עשוי לסייע לנפגע לשלם עבור חוות דעת הדרושות בהליך האזרחי.
 2. בכל הנוגע לילדים נפגעי עבירה, גם מקום שידו של הפוגע אינה משגת, המדינה תעביר לקטין חלק מסכום הפיצוי, כך שסכום זה (עד 10,000 ₪) מובטח.
 3. .הליך פלילי מרשיע יקל על ההליך הנזיקי האזרחי, בין אם בתביעה נגררת או בתביעה נזיקית עצמאית. תביעות נזיקיות רבות אף יסתיימו בפשרה עוד לפני שיגיעו לבית המשפט, מקום בו לא קיימת שאלת האחריות (שכן הייתה כבר הרשעה בהליך הפלילי), אלא עולה שאלת הפיצויים בלבד. גם מבחינת חלוף הזמן קיים יתרון לפיצויים בהליך הפלילי, שכן אם מתקיים הליך כזה ולאחריו הליך אזרחי, הרי שההליך האזרחי עלול להתמשך זמן רב מאד, והפיצויים בהליך הפלילי עשויים להתקבל במהירות רבה יותר.
  בזמן זה, בו מרבית ההליכים הפליליים נסגרים בהסדרי טיעון, אנו מייצגות נפגעי עבירות מין ואלימות רבים המבקשים כי כבר בשלב המשא ומתן יתחייב הנאשם להפקיד מידית סכום פיצוי משמעותי עבורם, כחלק מההסכם. כך מובטח הפיצוי מראש.
  ישנם אף מקרים בהם ההליך הפלילי הוא הפתרון היחיד עבור הנפגע, באשר לא ניתן לקבל פיצויים בהליך אזרחי, או שלא ניתן להגיש תביעה נזיקית רגילה (כבתיקי תאונות דרכים).
  יתרון עצום של פיצויים בהליך הפלילי הוא שאין צורך לפנות להוצאה לפועל על מנת לגבות אותם. דבר זה חשוב במיוחד עבור נפגעים שאינם רוצים שום קשר עם מי שפגע בהם, גם לא באמצעות הגשת תביעה כנגדו. כך, למשל, במקרי נפגעים של ארגוני פשע. המרכז לגביית קנסות ואגרות הוא שדואג לגביית הפיצוי, וכעורכי דין המייצגים נפגעי עבירות, אנו נפעל מול המרכז על מנת להבטיח את זכויותיו של הנפגע. המרכז אף יכול להפעיל אמצעים כנגד הפוגע על מנת להבטיח את תשלום פיצוי לנפגע עבירה, לרבות עיקולים, עיכוב רשיון נהיגה ועוד.

מצד שני, סכום הפיצויים בהליך הפלילי מוגבל, שאלת הפיצוי אינה עיקר ההליך אלא משנית בו, הנפגע אינו מנהל את ההליך וחשוב מכל – הליך פלילי שאינו מביא להרשעה עלול להשפיע גם על התכנות תביעה אזרחית.

תשלום פיצוי לנפגע עבירה בהליך הפלילי

בישראל, שלא כמו במדינות אחרות, לא קיימת קרן מדינתית לפיצוי נפגעי עבירה. על כן קיימת חשיבות רבה לאפשרות פיצוי הנפגע בידי הנאשם, בהליך הפלילי.
בשנים האחרונות מתרחב השימוש בסעיף 77 לחוק העונשין, התשל"ז-1977. סעיף זה מאפשר לבית המשפט, במסגרתו של ההליך הפלילי הנדון בפניו, לפסוק פיצויים שישולמו מידי הפוגע לנפגע העבירה.
חוק העונשין בסעיף 77, קובע כי משהורשע אדם "רשאי בית המשפט לחייבו, בשל כל אחת מן העבירות שהורשע בהן, לשלם לאדם שניזוק על ידי העבירה סכום שלא יעלה על 258,000 שקלים חדשים לפיצוי הנזק או הסבל שנגרם לו."
הפסיקה קבעה שבמקרי עבירות הגורמות למוות, תקרת הפיצוי (258,000 ₪, כיום) תוכל להפסק לטובת המשפחה כולה, ולא לכל בן משפחה בנפרד.
במקרה של קטינים להם נפסק פיצוי בהליכים פליליים, יעביר המרכז לגביית קנסות ואגרות לילד סך עד 10,000 ₪, עם פסיקת הסכום ולאחר מכן ייפרע מהפוגע.

מה יקרה אם הפוגע לא ישלם את הפיצוי?

יתרונם של פיצויים בפלילי הוא שלא קיים קשר בין הפוגע לנפגע. הכסף מלכתחילה יופקד על ידי הפוגע בגזברות בית המשפט ומשם יעבור לנפגע.
אם הנפגע לא ישלם, הנפגע אינו צריך לפנות להוצאה לפועל. המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות הוא שיגבה את הפיצוי, ויוכל להפעיל לשם כך מחלקת חקירות ואף להטיל סנקציות על הפוגע עד שישלם, לרבות עיכוב יציאה מן הארץ, עיקולים וכדומה.
אם הפוגע הוא אסיר ולא ישלם את הפיצוי שהוטל עליו – יחשב אי תשלום פיצוי לנפגע עבירה לעניין בקשתו לשחרור מוקדם.

פיצויים בתביעה אזרחית

יתרונן של התביעות האזרחיות הנזיקיות בכך ששאלת הפיצוי היא בלב התביעה, הנפגע הוא צד להליכים ויותר מכך: הוא הצד היוזם את ההליכים. הוא אינו תלוי במדינה או ברשויותיה, והאינטרס היחיד אשר יניע את ההליך הוא האינטרס שלו. זהו, כמובן, גם חיסרון ההליכים. מקום בו המשטרה אינה חוקרת והמדינה אינה תובעת, הנטל המהותי והכלכלי נופל על שכם הנפגע, מהגשת התביעה ועד ניהול הליכי גבייה.
יתרונו של קיום הליך פלילי קודם לתביעה האזרחית, בו נפסקו פיצויים הוא בהקלת נטל זה. הן מבחינה מהותית (אין צורך להוכיח את פרטי הפגיעה) והן מבחינה כלכלית (הפיצויים יכולים לשמש לתשלום עבור חוות דעת, אגרות וכדומה). יתר על כן, במקרים רבים, בהם כבר הייתה הרשעה בפלילים, יסתיימו ההליכים האזרחיים בפשרה עם הפוגע לעניין הסכום, ולא יגיעו להחלטת בית המשפט, דבר שיחסוך לנפגע את ההליכים העלולים להתארך משך שנים רבות.

פיצויים לקורבן העבירה

מהו גובה הפיצויים בהליכים אזרחיים?

שני הבדלים משמעותיים בין הליך אזרחי להליך פלילי הם בכך שהפיצויים בהליך האזרחי אינם מוגבלים בסכום, אולם הם דורשים הוכחה. הנטל להוכיח את הנזק (ומכאן את הפיצוי הנדרש על מנת לתקנו) נופל על נפגע העבירה.
כך, הפיצויים הנפסקים בתביעות אזרחיות תלויים בנסיבותיו של המקרה הספציפי וביכולתו של הנפגע להוכיח את נזקו.

לעיתים, קיימות בחוק הוראות ספציפיות באשר לפיצוי האזרחי. כך, למשל, במקרי הטרדה מינית קובע החוק כי בית המשפט רשאי לפסוק בשל הטרדה מינית או בשל התנכלות פיצוי שלא יעלה על סך 120,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק. המשמעות היא כי אם יוכח נזק גדול יותר, יוכל בית המשפט לפסוק פיצויים גבוהים יותר. מצד שני, הנפגע עליו קשה הוכחת הנזק יידע כי בכל זאת ניתן לפסוק לו פיצוי בסכום משמעותי.

תביעה אזרחית נגררת לפלילי

 • תביעה אזרחית נגררת היא תביעה המוגשת בעקבות הליך הפלילי שהתקיים בעניינו של הפוגע והסתיים בהרשעתו.
 •  את התביעה יש להגיש בתוך 90 יום מיום שהפך פסק הדין הפלילי לחלוט (שלא ניתן לערער עליו)..
 •  היתרון העיקרי בהגשת תביעה אזרחית נגררת לפלילי הוא שאין צורך בהוכחת עצם ביצוע מעשה העבירה ואחריות הפוגע לביצועה, לאור הרשעת הפוגע שקדמה לתביעה זו. יתר על כן, לעיתים קרובות תגיע התביעה לבית המשפט אשר דן בעניינו של הפוגע ומכיר את המעשה ואת הפגיעה.
 •  על הנפגע מוטל עדיין הנטל להוכיח את הנזק, על פיו יחושב הפיצוי, או להשאיר לבית המשפט את קביעת הפיצוי בלא הוכחת נזק, מקום בו לא יוכל או לא ירצה לעשות זאת.
 •  סכום התביעה, כאמור, אינו מוגבל, וייקבע לפי חישוב הנזק שנגרם לנפגע התובע.

מתי לא תתאים תביעה אזרחית נגררת לפלילי?

לא בכל מקרה בו הורשע הפוגע מומלץ להגיש תביעה נזיקית נגררת. כך, למשל, מקום בו הפוגע הורשע, אולם קיימים גורמים נוספים הנושאים באחריות ותביעה נגררת אינה מאפשרת לצרף אותם לתביעה. לדוגמא: מקרה בו מקום עבודה אפשר את הפגיעה. יתכן שעדיף יהיה להגיש תביעה אזרחית 'רגילה' ולא נגררת, על מנת לכרוך את מקום העבודה בתביעה.

תביעות נזיקיות אחרות בגין פגיעה פלילית

 • נפגעי עבירה (ובמקרי עבירות המתה גם בני משפחותיהם) זכאים לתבוע פיצוי כספי בגין הנזקים שנגרמו להם בידי הפוגע, ולעיתים גם בידי צד ג' לו אחריות מסוימת (דוגמת מעסיק).
 • תביעה אזרחית בגין פגיעה אינה תלויה, כאמור, בהתקיימותם של הליכים פליליים. מאחר ומרבית העבירות הפליליות מהוות גם עוולות אזרחיות, ניתן להגיש תביעה אזרחית ללא שהתקיים כלל הליך פלילי. גם בעבירות דוגמת אונס או תקיפה מינית ניתן להגיש תביעה אזרחית בלבד ולקבל פיצוי על תקיפה מינית או פיצוי על אונס.
 • תביעה אזרחית רגילה ניתן להגיש מקום בו תביעה נגררת אינה אפשרית (אם חלף, למשל, זמן רב מהקבוע מאז הרשעת הפוגע, או מקום בו רוצים לתבוע גם צד ג'), או מקום בו אינה רלוונטי – כאשר לא קדם לתביעה הליך פלילי מרשיע.
 • משך הזמן בו ניתן להגיש את התביעה תלוי בשאלת התיישנות עבירות מין ודורש חישוב מדוקדק.
 • ככלל, הנזקים בגינם ניתן לתבוע בגינם הם: כאב וסבל, הוצאות רפואיות, הפסדי שכר ופגיעה בכושר העבודה ועזרה וסיעוד.
 • שלא כמו בהליך הפלילי, מומלץ להגיש עם תביעות אזרחיות גם בקשות נוספות, דוגמת בקשות לסעדים זמניים (כדי שהפוגע לא יבריח נכסיו) או בקשות לאיסור פרסום.

מה קורה אם הפוגע לא שילם את הפיצוי?

בהליך הפלילי, מקום בו הנאשם לא שילם את הפיצוי המוטל עליו, תעבור גביית החוב למרכז לגביית קנסות ואגרות, אשר יוכל אף להטיל עליו סנקציות עד אשר ישלם.
בהליכים אזרחיים, גביית החוב נתונה בידי התובע (נפגע העבירה) והוא שיצטרך לנקוט בהליכי הוצאה לפועל בניסיון לגבות את חובו.

הואיל והליכים משפטיים ישפיעו זה על זה, אנו, במשרד פוגץ' קידר-ברוך, נציע ייעוץ משפטי כולל הלוקח בחשבון את מצבו העכשווי של כל נפגע ונפגע, וכן התפתחויות עתידיות אפשריות.
אנו מציעים לנפגעי העבירה החפצים בתביעת פיצויים יעוץ מתמחה, מתוך ראיה מראש של כלל האפשרויות השונות. לכן, לעיתים יינתן הייעוץ במשותף עם עורך דין המתמחה בדיני נזיקין, כבר בשלב הראשון, אשר ייתן לנפגע תמונה כוללת של האפשרויות המשפטיות הפתוחות בפניו. הכל, כדי להבטיח את קידום האינטרסים של לקוחותינו באופן מיטבי.

נגישות