"אני מפחדת מהיום שהרוצח יקבל חצי שעה חופש מהכלא"

נגישות