עבירות מין – מאינוס ועד מעשים מגונים

עורך דין עבירות מין

בעוד שבציבור נהוג להתייחס במסגרת דיון בעבירות המין ל-'אונס' ולעיתים גם ל-'הטרדה מינית', הרי שהחוק מכיר במספר רב של עבירות מין, ביניהן קיימים הבדלים רבים. את העבירות ניתן למצוא בחוק העונשין התשל"ז-1977 ובחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח- 1998 (הוראות החוק מופיעות בהמשך דף זה).

משמעות ריבוי העבירות היא שכאשר עובר נפגע/ת  פגיעה בעלת אופי מיני, צריך לבדוק את כלל הנסיבות כדי לדעת באיזו עבירה, או עבירות, לכאורה מדובר, מתוך היכרות עם כלל עבירות המין ומשמעויותיהן. כך, למשל, לעיתים קרובות מגיעים למשרדנו הורים ומציינים שבתם סבלה מ-'הטרדה מינית', כאשר בסופה של השיחה מסתבר שמדובר בעבירות חמורות הרבה יותר, יתכן שאף עבירת אינוס אשר דורשות את שירותיו של עורך דין עבירות מין מנוסה בתחום.

ההבדל בין עבירות מין השונות

ההבדלים בין העבירות מתבטאים לא רק בתווית שבחר המחוקק לתת לעבירה, וכך גם במשמעות החברתית של העבירה, אלא גם בנסיבות הנדרשות להתקיים לצורך ביסוס העבירה ובעונש המקסימום הקבוע לצד העבירה. בסופו של דבר תהיה לקביעת העבירה במקרה המסוים משמעות גם לגבי הליכים נלווים, דוגמת הליכים לפיצוי כספי לנפגעת עבירות המין ואף לשאלת התיישנות עבירות מין, כיוון שעל עבירות שונות תחול תקופת התיישנות שונה

הבדל נוסף בין עבירות המין השונות נעוץ גם בגיל הנפגע/ת. כך, למשל, בעילה של קטינה מתחת לגיל 14, תיחשב תמיד לאונס, גם אם לכאורה הסכימה למעשה, ואילו בעילת קטינה שגילה בין  14-16 מהווה עבירה של בעילה אסורה בהסכמה. אם גיל הנערה בין 16-18 והיא הסכימה לקיום יחסי המין, הרי שגם אז בעילתה תהווה עבירה בנסיבות מסוימות, למשל כשמדובר בניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה.

לעיתים, יכולה להיות חפיפה בין עבירות שונות. כך, מעשים המהווים עבירה של מעשים מגונים עשויים לקיים גם את יסודותיה של עבירת ההטרדה המינית. כך, למשל, לגבי ילדה בה נגע מורה באופן מיני. המשמעות במקרה זה תהיה שבפני הנפגעת פתוחים מספר ערוצים שונים, המציעים סעדים שונים לנפגעת, ומחיר שונה עבור הפוגע. כך, למשל, בדוגמת המורה הפוגע תהיינה דרכי פעולה שונות אפשריות: לתלונה פלילית תהיה רלוונטית הן עבירת המעשים המגונים, הן ההטרדה המינית, גם אם עונשו של הפוגע יהיה אחד (ולא מכפלת העבירות בהן יורשע). אם יעמוד הפוגע לדין משמעתי, הוא עשוי לאבד את מקום עבודתו ואולי גם את זכויותיו כעובד. אם ייתבע בגין הטרדה מינית, תוכל הנפגעת לתבוע פיצוי עד לסכום של 120,000 ₪ וזאת ללא הוכחת נזק. מכאן חשיבות מומחיות הייעוץ המשפטי הראשוני על ידי עורך דין עבירות מין מומחה בתחום.

עבירות המין הפליליות תוכלנה להוות בסיס גם לתביעת פיצויים אזרחית, בין אם התקיים הליך פלילי ובין שלא. חלק מהעבירות המדוברות (דוגמת הטרדה מינית) מוגדרות בחוק במפורש כעוולות אזרחיות המזכות בפיצוי, ועבירות אחרות (דוגמת עבירת אינוס) תוכלנה להוות בסיס לתביעות נזיקיות מכוח דיני הנזיקין הכלליים.

באם תוגש תלונה למשטרה, תלונה פנימית שתדון בדין משמעתי (דוגמת תלונה כנגד מורה המוגשת לנציבות שירות המדינה), או הליך אזרחי לפיצויים, יצטרכו בית המשפט או הערכאה הרלוונטית לבחון את כל יסודות העבירה או העוולה הרלוונטית, על פי ההליך שבו מדובר, ולהחליט באם התקיימו במקרה זה יסודות העבירה. בשום מקרה לא ניתן להחליט מראש, על סמך סיפור חלקי, האם הקורבן עבר/ה אירוע של אונס', למשל, או שבכלל לא תיתכן אחריות פלילית במקרה נתון.

עורך דין עבירות מין

עבירת אינוס

אם ניקח לדוגמא את עבירת האינוס, הקבועה בסעיף 345 לחוק העונשין התשל"ז-1977 (ראו בהמשך), הרי שקיימות לה מספר חלופות. החלופה המוכרת ביותר היא של אינוס בהעדר הסכמה, ולצורך ביסוס עבירה זו יהיה על התביעה להוכיח כי התקיימה בעילה של האישה, כי האישה לא הסכימה, וכי החשוד ידע שהאישה אינה מסכימה, או לפחות חשד שהיא אינה מסכימה ונמנע מלברר. אם לא ניתן יהיה להוכיח יסוד מיסודות אלה, הרי שלא תתקיים עבירת האינוס.

באם ניתן יהיה להוכיח את עבירת האינוס, העונש עליה, בהעדר נסיבות מחמירות, יהיה לא פחות מארבע (אלא בנסיבות מיוחדות) ועד 16 שנות מאסר בפועל ובנסיבות מחמירות אף 20 שנות מאסר בפועל, כאשר, למשל, העבירה בוצעה תוך התעללות באשה, או בנוכחות אחרים שחברו יחד לביצוע האינוס.

עבירות מין בקטינים

עבירות מין במשפחה שבוצעו בקטינים ועבירות מין בחסרי ישע ע"י האחראי עליהם הינן מעבירות המין החמורות ביותר, ועל המבצע אותן עלול להיגזר עונש ארוך ובאופן מקסימלי – עד 20 שנות מאסר. במקרים המתאימים, הנפגעים, שנפגעו בהיותם קטינים, יכולים להגיש תלונה למשטרה עד הגיעם לגיל 43.

בנוסף לעונש המאסר יכול בית המשפט לפסוק גם פיצויים לקורבן העבירה בהליך הפלילי, עד לסכום של 258,000 ₪. ההרשעה הפלילית תוכל להוות גם בסיס לתביעת נזיקין.

נתון נוסף המשתנה עם העבירות השונות הוא זכויותיה של נפגעת העבירה. כך, נפגעת עבירת הטרדה מינית לא תהיה זכאית לאחת הזכויות המשמעותיות ביותר עבור נפגעי עבירות מין חמורות יותר – הזכות לקבלת מידע ולהבעת עמדה לעניין הסדר טיעון.

התייעצות עם עורך דין עבירות מין

בגלל מורכבות הדברים המלצתנו היא תמיד לפנות לגורם משפטי מקצועי, עורכת דין המתמחה בייצוג נפגעי עבירות מין, אשר תוכל לסייע בהבנת המצב לאשורו ובעבודה מול רשויות אכיפת החוק, על מנת למצות את זכויותיהם של נפגעי העבירה בדרך הטובה והמשמעותית ביותר. נתון זה קריטי כיוון שלנפגעי עבירות מין ואלימות חמורה נתונות בחוק זכויות אשר אינן נתונות לנפגעים אחרים, וייעוץ שגוי עלול להוביל לאי מימוש הזכויות האלה.

אנו, כמתמחות בייצוג נפגעי עבירות מין, עבירות אינוס ומעשה מגונה, בגירים וקטינים, נשים וגברים, מעריכות בכל מקרה מהן הפעולות בהן יש לנקוט על מנת לבטא בצורה המשפטית הנכונה ביותר את האינטרסים של לקוחותינו ופועלות מול כלל הגורמים הרלוונטיים. כמו כן, אנו מפנות ומלוות את המעוניינים בכך להגשת תביעות אזרחיות במקרים המתאימים, ע"י עו"ד המתמחות בנושא ועובדות עם משרדנו

נגישות