עבירות המתה

עבירת המתה

לעיתים קרובות נחשבים בני המשפחה של הרוגים באירועים פליליים כנפגעי העבירות החמורות ביותר, כיוון שיקירם לא יחזור עוד. עם זאת, המשפט הפלילי אינו מתייחס באופן אחיד לכלל עבירות ההמתה (שמן הכולל של העבירות הגורמות למותו של אדם), ולכך תהיה השלכה על משפחת ההרוג. אנו מוצאים בחוק העונשין התשל"ז-1977 מדרג של עבירות המתה, על פי דרגות חומרה, ויחס המשפט יהיה שונה לחלוטין בהתאם לעבירה עליה יועמד לדין ההורג והעבירה בה יורשע.

חוק העונשין כולל כיום את העבירות הבאות

ס' 300 –עבירת רצח, שעונשו עד מאסר עולם.

ס' 301א' – רצח בנסיבות מחמירות, שעונשו, ככלל, מאסר עולם.

ס' 301ב' – המתה בנסיבות של אחריות מופחתת, שעונשה עד 15 שנות מאסר.

ס' 301ג'- המתה בקלות דעת, שעונשה עד 12 שנות מאסר.

ס' 302- שידול או סיוע להתאבדות

ס' 303 – המתת תינוק

ס' 304- עבירת הריגה וגרימת מוות ברשלנות, שעונשה עד 3 שנות מאסר.

ס' 305- נסיון לרצח

החוק אינו קובע רק את עונשי המקסימום על העבירות השונות, אלא את היסודות אותן יהיה על התביעה להוכיח בבית המשפט ולכן נמליץ לבדוק את תוכנן המלא של העבירות בחוק עצמו.

מאחר שהחוק השתנה בצורה דרמטית בחודש יולי 2019, הרי שכיום בתי המשפט עצמם נדרשים לפרש את החוק המעודכן, ואנו נתקלים בנפגעים רבים המבקשים הסבר על האפשרויות המשפטיות השונות העשויות להתקיים בעקבות המתת יקירם.

כך, למשל, בעקבות המתה בתאונת דרכים קטלנית, ניתן להעמיד לדין את הפוגע באשמת עבירת המתה בקלות דעת (שהעונש המרבי עליה הוא 12 שנות מאסר בפועל), או באשמת גרם מוות ברשלנות, עבירת הריגה שהעונש המרבי עליה הוא 3 שנות מאסר בפועל.

זכויות לנפגעי עבירת המתה, עבירת הריגה וגרימת מוות ברשלנות

הזכויות הניתנות לבני משפחתם של ההרוגים קבועות בעיקר בחוק זכויות נפגעי עבירה התשס"א-2001, הקובע כי נפגע עבירה הוא גם בן משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו.

החוק קובע מספר זכויות חשובות במיוחד למשפחות ההרוגים , ביניהן הזכות לקבלת מידע ולהבעת עמדה לעניין הסדר טיעון, לקבל מידע על בקשה להקלה בעונש מאסר או על בקשה לקציבת עונש מאסר עולם המוגשת על ידי מבצע העבירה, ולהבעת עמדה בהליכים אלה. כך, בני משפחות הרוגים עשויות להיות מעורבות בהליכים משפטיים שונים גם שנים רבות לאחר שתם משפטו של הפוגע בבנם.

ייצוג נפגעי עבירות המתה בהליך הפלילי

משרדנו מייצג משפחות הרוגים, ביניהם משפחות הרוגים בתאונות דרכים. לעיתים קרובות, הייצוג מקנה למשפחות אלה דרך לבטא את כאבן בהליכים המשפטיים. כך, מקום בו סייענו לאמא של אשה אשר נהרגה בתאונת דרכים לכתוב הצהרת נפגע אשר הוגשה בשלב הטיעונים לעונשו של ההורג. האם אף ביקשה לדבר באולם בית המשפט וסיפרה, לאחר מכן, שעצם העובדה שהשופט שמע על בתה והתייחס לכך, גרמה לה לתחושה טובה יותר במאבקה לצדק עבור בתה.

כמובן שגם עבירות המתה עשויות להוביל לקבלת פיצוי במסגרת הליכים אזרחיים, בעיקר לאחר שהייתה הרשעה בהליך הפלילי.

מאחר שלנפגעי עבירות מין ואלימות חמורה, כולל משפחות ההרוגים, נתונות בחוק זכויות אשר אינן נתונות לנפגעים אחרים, חשוב להתייעץ עם עורכי דין מומחים ומנוסים בייצוג נפגעי עבירות המתה אשר יפעלו למימוש זכויותיהם. ייעוץ שגוי עלול להחטיא מטרה זו.

אנו, כמתמחות בייצוג נפגעי עבירות מין, בגירים וקטינים, נשים וגברים, מעריכות בכל מקרה מהן הפעולות בהן יש לנקוט על מנת לבטא בצורה המשפטית הנכונה ביותר את האינטרסים של לקוחותינו ופועלות לצורך כך מול כלל הגורמים הרלוונטיים. כמו כן, אנו מפנות ומלוות את המעוניינים בכך להגשת תביעות אזרחיות במקרים המתאימים, ע"י עו"ד המתמחים בנושא ועובדים עם משרדנו.

נגישות