ייצוג נפגעי עבירה בעבירות אלימות ואיומים

מהן עבירות איומים או אלימות?

האם ילד הדוחף ילד אחר עובר עבירת אלימות? האם בקשה של מעביד מעובדת להישאר לאחר שעות העבודה המוסדרות, כי אחרת יפגע בפרנסתה, היא סחיטה באיומים, ואולי הטרדה מינית? לעיתים קרובות הגבול בין עבירות איומים ואלימות לבין התנהגות 'אפורה' אולם נורמטיבית אינו ברור.

החוק המרכזי המגדיר עבירות אלימות וקובע את העונשים בצידן הוא חוק העונשין התשל"ז – 1977.

החוק מכיר בצורות רבות ושונות של עבירות איומים או עבירות אלימות, כאשר לכל אחת מהן השלכות משפטיות שונות. כך, למשל, יהיה הבדל בין עבירות איומים לבין סחיטה באיומים. יהיה הבדל בין עבירות של 'תקיפה סתם' לבין 'תקיפה הגורמת חבלה של ממש', בין תקיפה על ידי אדם יחיד לבין תקיפה על ידי חבורה, בין תקיפות המבוצעות על רקע שונה (לדוגמא, על מנת לגנוב דבר), ובין עבירות אלימות במשפחה לבין אלימות בין זרים.
החוק גם קובע קטגוריות מיוחדות של נפגעים. כך, למשל, העונש על 'תקיפת זקן' וגרימת חבלה של ממש או חבלה חמורה, חמור מאשר העונש על תקיפת אדם צעיר יותר (עד 5/7 שנות מאסר) ו-'זקן' מוגדר כאדם מעל גיל 65.
דוגמאות נוספות: העונש על תקיפת 'בן משפחה' (לרבות מי שהיה בן משפחה בעבר), גבוה יותר מאשר במקרים אחרים. עבירת תקיפה ספציפית קיימת לגבי עובדי ציבור, המוגנים במסגרת תפקידם.

עבירות מיוחדות חלות על פגיעה בקטינים או בחסרי ישע, שכן ההגנה המשפטית עליהם היא רחבה יותר. כך, למשל, בעוד שאין עבירה של פגיעה נפשית באדם מבוגר שאינו חסר ישע, פגיעה כזו בילד או באדם חסר ישע עשויה לעלות כדי עבירה פלילית חמורה של התעללות, במיוחד כאשר היא מבוצעת בידי אחראי עליו, למשל – מטפל או במסגרת עבירות אלימות במשפחה.

נדרש ידע משפטי כגון עורך דין אלימות במשפחה, על מנת להבחין בין עבירות האלימות השונות ועל מנת לקבוע מהי העבירה הרלוונטית למצב עניינים מסוים.
כמו כן, יתכן שבמצב מסוים תחול יותר מעבירה אחת. למשל: מעשים מגונים המלווים גם בתקיפה פיזית. החוק הפלילי מכיר במצבים מורכבים כמעלים מספר עבירות אפשריות.

לאור הבדלים משמעותיים אלה, המלצתנו היא אחת: לפנות לקבלת ייעוץ מעורך דין המתמחה בתחום זכויות נפגעי העבירה. כאשר נפגע אדם מאלימות, עליו לפנות לעורך דין אשר יוכל לבחון את כל נסיבות הפגיעה: את אופי הפגיעה, נסיבותיה, נסיבותיו של הנפגע, ולאור בדיקה דקדקנית זו יציע את מתווה הפעולה האפשרי והרצוי.

לעיתים קרובות, כאשר אנו מלווים נפגעים לתחנת משטרה לשם הגשת תלונה, יש צורך להסביר אף לשוטר החוקר את הוראות החוק הרלוונטיות בעניין הספציפי, כדי שהחקירה תהיה מדויקת ותוביל לתוצאה הרצויה – מניעה מהפוגע להמשיך ולפגוע ותשלום על מעשיו.

עבירות אלימות במשפחה

 מהי חובת הדיווח על פגיעה בקטינים או בחסרי ישע?

חובת דיווח כללית לרשויות קיימת בישראל רק במקרה של חשד לפגיעה (מינית, פיזית או נפשית) בקטינים או בחסרי ישע, בידי האחראי עליהם או בידי בן משפחה קטין כמו במקרה של עבירות אלימות במשפחה. החובה קיימת על בני משפחה אחרים או על זרים, ככל אשר קיים אצלם יסוד סביר לחשוב כי הפגיעה אירעה.

אם הפונה אלינו מספר על מקרה של עבירות אלימות במשפחה בו מעורבים גם ילדים, נסביר לו כי עליו לדווח למשטרה או למחלקה לשירותים חברתיים ונסייע בכך במידת הצורך.

על אנשי מקצוע קיימת חובת דיווח מוגברת, גם בתחומים נוספים.

מיהו 'חסר ישע'?

חסר ישע הוא אדם שעקב גילו, מחלתו או מוגבלות פיזית או נפשית, אינו יכול לדאוג לצרכיו, לבריאותו ולשלומו.

עבירות רצח, המתה וגרם מוות ברשלנות

עבירות האלימות החמורות ביותר הן עבירות גרימת המוות. כיום, לאחר תיקון חוק העונשין בשנת 2019, קיים מדרג חדש לעבירות אלה. בראשן של העבירות – עבירת הרצח בנסיבות מחמירות, שהעונש עליה הוא מאסר עולם חובה, ועבירת גרימת המוות הקלה ביותר היא עבירת גרם המוות ברשלנות, שעונשה עד 3 שנות מאסר.

למשפחות ההרוגים נתונות כל זכויותיהם של נפגעי עבירות האלימות החמורה, על פי מדרג קירבה הקבוע בחוק.

גם תאונות דרכים קטלניות נגרמות על ידי עבירה מעבירות גרם המוות, ואנו מייצגים משפחות של נפגעי תאונות דרכים קטלניות כדי למצות את זכויותיהם.

עורך דין אלימות במשפחה

 מהן זכויות נפגעי עבירות מין ואלימות?

החוק מכיר בנפגעי עבירות מין ואלימות (לעיתים מוגבלת לאלימות חמורה) כזכאים לזכויות מיוחדות. בין הזכויות המוקנות לנפגעים אלה בלבד:
• הזכות למידע רב יותר בהליכים המשפטיים הפליליים ולאחריהם, דוגמת מידע על מאסר הפוגע.
• זכות לקבל מידע על הסדר מותנה או על הסדר טיעון.
• זכות להגיש עמדה לרשויות התביעה לעניין הסדר טיעון.
• זכות להביע עמדה לוועדה לשחרור ממאסרים קצרים או לוועדת שחרורים.

• בכל הנוגע לעבירות אלימות, קיימת חשיבות מיוחדת להגנה על הנפגע מפני פגיעה נוספת. נפגעי עבירות אלימות והטרדה מאיימת זכאים להגיש בקשות לצווים מתאימים- צווי הגנה למניעת אלימות במשפחה או צווים למניעת הטרדה מאיימת, על פי ההקשר – שמטרתם לאסור על הפוגע את הקשר עם הנפגע או את הקירבה הפיזית אליו. את הצווים האלה יבקש הנפגע להוציא, לעומת הרחקה הנקבעת על ידי קצין משטרה או שופט (בתנאים מעצר מגבילים), על פי ההקשר.

זכויות אלה חשובות ביותר ונועדו למנוע פגיעה נוספת. כך, אם הנפגע לא ידע על הסדר טיעון המתגבש עם הפוגע, ויגלה עליו באיחור, הנפגע עלול לאבד אמון במערכת ולהרגיש פגוע שנית. לעומת זאת, כאשר יתאפשר לנפגע להציג את עמדתו לעניין הסדר הטיעון, הוא יוכל לבקש להכניס להסדר דברים החשובים לו ועורך דין המתמחה בייצוג נפגעים יוכל לייעץ לנפגע כיצד להתנהל במשא ומתן זה.

כך גם לגבי שחרור מוקדם של אסירים. הנפגע יוכל להביע את עמדתו לעניין השחרור, ואחד השיקולים שעל וועדת השחרורים לקחת בחשבון הוא את הסיכון הצפוי משחרור האסיר למצבו הנפשי של הנפגע.
אנו, כעורכי דין המתמחים בייצוג, נדאג למיצוי זכויות אלה בדרך המיטבית עבור הנפגע וכדי לאפשר לנפגעים להביע עמדותיהם במקומות המתאימים ולספק להם את מעטה ההגנה שהחוק מאפשר.

 ייצוג נפגעים בנושא עבירות אלימות במשפחה

ייצוג נפגעים בנושא של עבירות אלימות במשפחה דורש, לעיתים קרובות, ייצוג בשני תחומים שונים בתכלית: תחום דיני המשפחה והתחום הפלילי. בשני התחומים נמשכים ההליכים זמן רב וקיימת חשיבות רבה לתיאום ביניהם.

כך, למשל, שאלות של משמורת על ילדים או משמורת משותפת יידונו במערכת בתי המשפט למשפחה בעוד שתלונות על אלימות במשפחה יגיעו למערכת המשפט הפלילי. להחלטות בתחום הפלילי תהיינה גם השלכות על תחום המשפחה. כך, למשל, במקרה בו ייצגנו את אשתו לשעבר ואת ילדיו של אב מתעלל, הובאה חקירת הילדים לבית המשפט למשפחה והשפיעה על הסדרי הראיה. בסופו של דבר, כשהורשע האב, השפיעה הרשעה זו על מערך זכויותיו.

לנפגעי אלימות במשפחה נתונות זכויות נפגעי עבירות אלימות, אולם בשינויים. כך, למשל, מצבם לעניין הסדר טיעון שונה מזה של נפגעי עבירות אלימות אחרות. לעומת זאת, לעניין שחרור מוקדם של אסיר ממאסר, ההגנה עליהם חזקה יותר, וועדת שחרורים לא תוכל להחליט על שחרור אלא לאחר שצוות מקצועי הגיש לה חוות דעת לענין מידת הסכנה הנשקפת לציבור משחרור האסיר, לרבות הסכנה לנפגע העבירה.

כיוון שכך, קיים צורך להתייעץ עם עורך דין אלימות במשפחה המתמחה בתחום הספציפי של עבירות אלימות במשפחה בפרט ועבירות אלימות בכלל. בעבירות אלה אנו מייצגות לעיתים קרובות לצד עורכי דין המתמחים בדיני משפחה, על מנת להקנות לנפגעים את מלוא זכויותיהם ואת הייצוג המשפטי המקיף והטוב ביותר.

נגישות