התיישנות עבירות מין

התיישנות משפטית היא מחסום המונע טיפול משפטי באירועים שקרו בעבר, כאשר תקופות ההתיישנות קבועות בחוק ומשתנות בהתאם לאופי המקרה ונסיבותיו הספציפיות. כלומר, בחלוף מספר שנים מסוים מאז האירוע, לא ניתן עוד לנהל הליכים משפטיים הנוגעים בו. אם תוגש תלונה במשטרה לא יפתח תיק פלילי, ואם תוגש תביעה אזרחית היא תדחה.

מה משמעותו של ייעוץ משפטי לעניין תקופת התיישנות בעבירות מין?

נפגעי עבירות רבים חוששים מפניה לרשויות כאשר חלפו מספר שנים מאז שנפגעו. לגבי עבירות מין, במיוחד, קשה להתלונן ולעיתים חולפות שנים ארוכות עד שהנפגעים אוזרים אומץ וכוחות. אחד מתפקידיו של עורך דין המייעץ לנפגעי עבירות הוא לבדוק את שאלת התיישנות על עבירות מין שכן אם חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק – לא ניתן יהיה לפתוח בהליכים משפטיים. בנוסף, התיישנות שונה חלה על הליכים שונים, והייעוץ באיזה הליך לפתוח יהיה בהתאם. ההחלטה אם להגיש תלונה במשטרה ולחכות עם תביעה אזרחית לפיצויים, למשל, או להגיש תביעה אזרחית מידית, תושפע גם משאלת ההתיישנות בעבירות מין.

כיצד מחשבים את תקופת ההתיישנות?

שאלת התיישנות עבירות מין היא מורכבת, ומשתנה לפי טיב העבירה, נסיבות העניין, כולל גיל הנפגע בעת האירוע וקירבת הפוגע אליו, וההליכים המשפטיים שכבר החלו לגביה, אם החלו. לכן נדרש ייעוץ מומחה.

ככלל, התיישנות של עבירות פליליות נגזרת מהגדרת העבירה כפשע, עוון או חטא. כך, למשל, עבירת פשע שהעונש הקבוע לצידה הינו מעל שלוש שנות מאסר, תתיישן לאחר עשר שנים. ואולם, בעבירות המין החמורות תהיה ההתיישנות 15 שנה, ובעבירות מין במשפחה שבוצעו בקטין – יכול הנפגע להתלונן בטרם הגיעו לגיל 38.

התיישנות של תביעה אזרחית הינה ככלל לאחר שבע שנים, ואולם ניתן למשל להגיש תביעה נזיקית בשל תקיפה מינית שבוצעה בקטין, גם במקרה בו הפוגע אינו בן משפחה, עד הגיעו של הקטין לגיל 35.

דוגמא נוספת; ההתיישנות על הטרדה מינית היא חמש שנים במשפט הפלילי, אולם רק שלוש שנים לעניין תביעה אזרחית. בהליכים משמעתיים, לדוגמא על הטרדה מינית בעבודה, גם בהם ניתן להתלונן על הטרדה מינית, לעיתים לא תהיה כלל התיישנות. לעומת זאת, התיישנות על מעשים מגונים תהיה ככלל עשר שנים, אבל תגיע, במקרים מסוימים, לחמש עשרה שנים במשפט הפלילי. כדי להוסיף על המורכבות, אותו מעשה בדיוק, דוגמת ליטוף תלמידה בידי מורה, יכול לעיתים להיכנס לגדר הטרדה מינית וגם לגדר מעשים מגונים. אם החלה חקירה בעבר, ההתיישנות תהיה אף ארוכה יותר. מכאן שאין תשובות מידיות לשאלה האם כבר חלה התיישנות על עבירות מין במקרה מסוים, ויש צורך לבחון את המצב לעומק על מנת להעניק יעוץ מקצועי. על אותה פגיעה עצמה יחולו תקופות התיישנות שונות ועורך דין המייצג נפגעים יצטרך לכוון את הפעילות המשפטית בהתאם.

חשיבותו של ייעוץ משפטי מתמחה בעבירות מין

לעניין התיישנות עבירות מין, יעוץ לא מקצועי עלול לגרום לנפגעים לאבד את כל זכויותיהם, באופן שלא יוכלו עוד להיפרע מהפוגעים, בין אם בהליך פלילי או בתביעה אזרחית. כך במקרה בו יקבלו הנפגעים ייעוץ לפיו 'יש להם עדיין זמן' לפתוח בהליכים מסוימים, במקרה בו למעשה ההתיישנות קרובה ויש למהר ולנקוט בהליכים, או להיפך, מקום בו ייאמר להם שיש כבר התיישנות, בעוד שלפי החוק ההתיישנות עדיין לא חלה.

בשנה האחרונה חלו שינויים מהותיים בהתיישנות במשפט הפלילי, וגם ההתיישנות האזרחית מורכבת כיום, במיוחד בעבירות מין ופגיעה והתעללות בקטינים, ולכן נדרשת מומחיות משפטית בחישוב תקופות ההתיישנות ויש לבדוק פרטי כל מקרה לגופו ולנסיבותיו.

כך, לדוגמא, הגיעה אלינו לייעוץ בחורה שנפגעה מינית לפני שנים רבות והיתה ספקנית לגבי אפשרות להיפרע מהפוגע. לאחר שמיעת פרטי האירוע הסקנו שלא קיימת התיישנות כיום, לא בהליכים פליליים ולא באזרחיים. הפוגע הורשע בהליך פלילי, במסגרתו נידון לעונש מאסר ונגזר עליו לשלם פיצויים משמעותיים לנפגעת, ולאחר מכן הוגשה נגדו תביעה אזרחית, במסגרתה חויב בתשלום פיצויים נוספים.

המומחיות של משרד עו"ד פוגץ' קידר-ברוך בהיבטים השונים של עבירות מין והטרדה מינית מבטיחה לפונים את הייעוץ המשפטי המעמיק והמקצועי ביותר, על מנת שיוכלו למצות את מירב הזכויות שהחוק מעניק להם, ובזמן הנכון. גם אם חלף זמן רב מאז הפגיעה, לאור מורכבות הנושא והשינויים בחוק, אנו מזמינות נפגעים לקבל מאתנו יעוץ מתמחה ובמסגרתו – את כלל המידע הרלוונטי בנושא, בטרם יחליטו כיצד הם בוחרים לפעול.

התיישנות עבירות מין

נגישות