הפצת תמונות וסרטונים אינטימיים ברשת – הגנה על נפגעים

חידושים טכנולוגיים מרחיבים בשנים האחרונות את הדרכים בהן עלולים פוגעים לפגוע באחרים, ומערכת המשפט אינה ערוכה תמיד לטפל בפגיעות אלה בצורה מיטבית. לעיתים קרובות אנו מקבלים פניות מנערות השומעות מאחרים שתמונותיהן הופצו, מאנשים הנדהמים לגלות שהם צולמו ללא ידיעתם, ואף מהורים לילדים המגלים שמידע אישי על ילדיהם עבר לאחרים כבדרך של הפצת תמונות ברשת או שמא הפצת סרטונים ברשת או יתרה מכך הפצת סרטונים אינטימיים ברשת או הפצת תמונות מיניות ועוד. כבכל מקרה, נמליץ על ייעוץ משפטי מידי עורך דין המתמחה בתחום ייצוג נפגעי העבירה.

החוק – עבירות ותביעות לפיצויים

מספר הוראות חוק מטפלות בנושא השגת צילומים אישיים ופרסומם.

החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998 קובע (מאז שנת 2014) כי אסור לפרסם תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

כלומר, עבירה זו דורשת את הפצת הצילום, ונדרש שהצילום יתמקד במיניות המצולם. עם זאת, לא נדרש שהמפרסם יהיה האדם אשר צילם את התמונה, ויכול להיות יותר מאחראי אחד. מקום בו מספר אנשים מפיצים הלאה תמונה שקיבלו מאחרים בווטסאפ, למשל, כל אחד מהם חשוף לתלונה בגין מעשה זה.

הפרסום יהיה עבירה פלילית שעונשה עד 5 שנות מאסר, אלא אם המפרסם יראה כי עשה זאת בתום לב, למטרה כשרה, או כשקיים עניין לציבור בפרסום זה.

הפרסום יהיה גם עוולה אזרחית וניתן להגיש תביעה לפיצויים כנגד מי שהפיץ את הסרטונים או התמונות.

בנוסף לעבירה זו, חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 קובע שורה של מעשים שיהוו עבירות פלילית (שעונשה עד 5 שנות מאסר) ועוולה אזרחית (החשופה לתביעת פיצויים), ביניהם:

  •  האזנה האסורה על פי חוק;
  •  צילום אדם כשהוא ברשות היחיד;
  •  פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו;
  •  הוראות רלוונטיות נוספות עוסקות בהעתקת מכתב ושימוש בו ללא היתר (לרבות דוא"ל) ועוד.

מאחר שהחוקים קובעים דרכי פעולה חלופיות – פניה להליכים פליליים ופניה להליכים אזרחיים – יש צורך בייעוץ עורך דין מומחה לעניין, כדי להעריך מהי דרך הפעולה הנכונה ביותר בנסיבות המקרה הספציפי.

הפצת תמונות ברשת

מהי דרך הפעולה הנכונה עבור נפגע במקרה של הפצת תוכן אינטימי ברשת?

אין שני מקרים זהים, ולכן דרכי הפעולה האפשריות תקבענה על פי הנסיבות המסוימות של המקרה. ההחלטה מה נכון לעשות במקרה של הפצת תמונות ברשת תהיה תלויה בראיות הקיימות, באופי הפגיעה, בנסיבות הפגיעה ועוד. גם נכונותה של הנפגעת לפעול ויכולתה תהיינה גורם מכריע.

דרך הפעולה הפלילית תדרוש הגשת תלונה למשטרה, על כל הכרוך בכך, וההחלטה תהיה בידי הרשויות אם אכן יוגש כתב אישום כנגד הפוגע. דרך הפעולה האזרחית יכולה לכלול, בשלב הראשון, מכתב התראה ורק לאחר מכן פניה להגשת תביעה לפיצויים. יתכן שנפגעת מסוימת תהיה מעוניינת בעיקר בהסרת התכנים הפוגעניים ובהתחייבות של המחזיק בהם (באם החומר לא הופץ) כי החומר כולו נמחק. כל מקרה לגופו.

בנוסף לחוקים אלה, קיימות דרכי פעולה חשובות נוספות, הראשונה שבהן -הבטחה, במידת האפשר, של הסרת החומר הפוגעני מאתרי אינטרנט שונים, וכן משרתי איחסון מידע.
כך, למשל, לאחרונה ייעצנו לאדם אשר צולם במצב אינטימי שלא לפנות למשטרה אלא להבטיח את הסרת החומר הפוגעני מאתר אינטרנט וכן משרתי איחסון, ובפניה אישית  הובטח תשלום פיצויים לקורבן העבירה בסכום גבוה, מבלי להגיע לערכאות משפטיות. בנסיבות המקרה הספציפי, פתרון זה נראה כמיטבי.

במקרים אחרים, ייצגנו את הנפגעים לכל אורך הדרך, משלב הגשת תלונה במשטרה ועד לסיום הליכים פליליים ופניה להליך אזרחי לפיצויים.

מה לעשות כאשר הנפגע הוא קטין או ילד?

משמעות השינויים הטכנולוגיים היא שקיימים מספרים גוברים והולכים של ילדים וקטינים הנפגעים מתוצאה של הפצת תמונות ברשת, הפצת סרטונים אינטימיים ברשת וצילומים אישיים שלהם, בין אם ברשתות חברתיות, באינטרנט, או בכל מדיה אחרת (לרבות ווטסאפ וכדומה).

משטרת ישראל מפעילה מוקד טלפוני – מוקד 105 – לדיווח, מידע וסיוע בנושאי אלימות ופשיעה נגד ילדים ובני נוער ברשת. מוקד זה נותן סיוע ראשוני לאירועי הפגיעה.

גם כאן, מומלץ להורה החושד כי ילדו נפגע לפנות לקבלת ייעוץ משפטי ייעודי ומתמחה. בתיקים אלה קיימות, לעיתים קרובות, בעיות ייחודיות הדורשות פתרון ספציפי. כך, מקום בו המפיצים הם קטינים מתחת לגיל האחריות הפלילית.
כמו כן, במקרים בהם מדובר בילדים נפגעי עבירה יש, לעיתים קרובות, צורך חיוני לפעול מול מערכת החינוך.

אנו, כמתמחות בייצוג נפגעי עבירות, בגירים וקטינים, מעריכות בכל מקרה מהן הפעולות בהן יש לנקוט על מנת להגן על לקוחותינו ופועלות בזמן אמת מול הגורמים הרלוונטיים להפסקה מיידית של הפגיעה בהם, בין אם בליווי החל משלב התלונה במשטרה, בפעולה מול אתרי אינטרנט, או בכל צעד אחר הנדרש על מנת להגן על הנפגע. כמו כן, אנו מפנות ומלוות את המעוניינים בכך להגשת תביעות אזרחיות במקרים המתאימים, ע"י עו"ד המתמחים בנושא ועובדים עם משרדנו.

נגישות