הטרדה מינית בצבא

המבנה ההיררכי בצה"ל, גילם הצעיר של המתגייסים, והתנאים המיוחדים במסגרת הצבאית עלולים להוות כר פורה לאירועי הטרדה מינית בצבא. נסיבות ותנאי השירות מותירים לעיתים את המשרתים בצה"ל פגיעים יותר למצבים כגון אלה, כך לדוגמא; שהות ממושכת בבסיסים סגורים, תורנויות לילה בצוותא עם מפקד בכיר, שליטה מזערית של החייל על תנאי ואופי שירותו, תנאים של יחידה סגורה הכוללים לינה ושהיה משותפת לאורך כל שעות היממה, פערי דרגות וגילאים בין מפקדים ופקודים המקלים על המפקדים לנצל סמכותם לרעה.

הטרדות מיניות בצה"ל

עם זאת, הצבא רואה בחומרה קיומן של עבירות של הטרדה מינית או פגיעה על רקע מיני מכל סוג, הנעברות במסגרת השירות בצה"ל, ומחוייב לטפל בהן, בהתאם להוראות והנחיות ברורות בפקודות מטכ"ל. על פי פקודת מטכ"ל העוסקת בפגיעה על רקע מיני, חל איסור חמור על קיומן של עבירות בעלות אופי מיני המתקיימות כלפי חיילים בנסיבות צבאיות, כגון הטרדה מינית, מעשים מגונים, תקיפות מיניות, השפלה על רקע מיני, ונקבעו דרכי התמודדות מולן.

על פי החוק למניעת הטרדה מינית, כאשר ההתייחסויות או ההצעות מופנות לאדם במסגרת שירות תוך ניצול יחסי מרות, הן תיחשבנה הטרדה מינית, גם אם האדם שכלפיו הן מופנות, לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהן, שכן הן אסורות מלכתחילה. כלומר: פניות בעלות אופי מיני ממפקד לפקוד או פקודה יעלו כדי הטרדה מינית. בפסיקה נקבע שאף יצירת אווירה בעלת אופי כזה, דוגמת סיפור בדיחות בעלות גוון מיני במשרד צבאי, תעלה כדי הטרדה מינית בצבא, כדי להגן על אותם חיילים הנמצאים במקום וחשופים לאווירה שלילית זו.
הטרדה מינית בצבא

יחסים אינטימיים בין מפקד לפקוד

קשר אינטימי בין מפקד ופקוד, גם אם הוא קשר בהסכמה מלאה, הינו אסור מכל וכל, משמדובר ביחסי מרות, אשר מוגדרים כמצב בו לצד אחד יש שליטה מסוימת על הצד השני, באופן ישיר או עקיף וכן יכולת השפעה עליו. מפקד אשר קיים קשר אינטימי עם פקודתו, צפוי להעמדה לדין.

הטיפול במקרי פגיעה מינית בצבא

במקרה של הטרדה מינית בצבא, ניתן לפנות למספר גורמים בצבא לקבלת עזרה: למפקדים הישירים, לגורמי היוהל"ם (יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר), לרופאים או לקציני בריאות הנפש, וכן לקו הפתוח של מרכז מהו"ת (מרכז התמודדות ותמיכה) שהינו מרכז סיוע וטיפול לחיילות ולחיילים שחוו פגיעה מינית במסגרת הצבא/מחוצה לה כמו פגיעות במשפחה , הריון לא מתוכננן ומקרי אלימות במשפחה או בקשר הזוגי. מרכז מהו"ת מעניק טיפול רפואי, רגשי ונפשי לפונים אליו בנושאים הללו, ניתן מאז 2016, גם ייעוץ משפטי. הטיפול בעקבות הפגיעה המינית, נעשה בהתאם לרצון הנפגע ולבחירתו.

בגין הטרדות מיניות בצה"ל כמו גם עבירות מין, ניתן להגיש תלונה במצ"ח (משטרה צבאית חוקרת) אשר תוביל לחקירה פלילית, ובעקבותיה ייתכן ויוגש כתב אישום לבית הדין הצבאי. במקרים חמורים פחות, יעמוד מבצע העבירה למשפט בדין משמעתי בפני קצין מיוחד שהוסמך לשפוט בעבירות של הטרדה מינית בצבא.

לעיתים ובהתאם לנסיבות, במהלך התנהלותה של חקירת מצ"ח כנגד איש קבע אשר נחשד בביצוע עבירות מין, יינקטו צעדים פיקודיים של השעיה, הדחה והעברה מתפקיד.

הענישה בגין הטרדה מינית בצבא היא בדרך כלל מחמירה יותר לעומת הענישה המוטלת בבתי המשפט האזרחיים, והטיפול במקרי פגיעה מינית בצבא אף יכול להוביל לנקיטה בהליכים פיקודיים כלפי הפוגע.

הרשעת איש קבע בעבירת מין, בין אם הורשע בדין משמעתי ובין אם בדין פלילי, עשויה להוביל לשחרור משירות קבע על רקע זה, תוך פגיעה בזכויות ובשכר.

זכויות נפגעי עבירה בצה"ל

לאחרונה, הוחל חוק זכויות נפגעי עבירה בצה"ל, כך שכלל הוראות החוק, בהתאמות הנדרשות, יחולו על נפגעי עבירה מקרב חיילי צה"ל. בין היתר, תוביל חקיקת החוק לקליטת מערכת מחשב שתאפשר לנהל את הקשר עם נפגעי העבירה באופן מיטבי ("מערכת נפגעי עבירה"). תהליכים אלה יושלמו באופן הדרגתי עד לשנת 2021.

על זכויות נפגעי עבירה בהליך הפלילי – ראה דף מידע בנושא

הליכים נוספים

ניתן לשקול במקרים המתאימים הגשת תביעה נגד משרד הביטחון, כגון תביעה להכרה בנכות רפואית ו/או נפשית, או בגין טיפול לא נאות של הצבא באירוע הפגיעה ו/או בנפגע העבירה.

חשוב עד מאד כי חיילים אשר נפגעו על רקע הטרדות מיניות בצה"ל כמו גם עבירות מין ייוועצו וייוצגו ע"י עו"ד המתמחה בייצוג נפגעי עבירה ואשר בקיא במערכת החוק הצבאית ובמדיניות הצבא, ובתוך כך – יביא לידי מיצוי את זכויותיהם כנפגעי עבירה בהליכים השונים, לרבות הגשת תביעה כנגד משרד הבטחון, במקרים המתאימים, וייצג עמדתם ורצונם באופן מיטבי, במטרה להביא לתוצאה הטובה ביותר מבחינתם.

נגישות