הגשת תלונה במשטרה

נפגעי עבירות רבים חוששים מפני הגשת תלונה במשטרה ומפני הליכי חקירה במשטרה. רגישות מיוחדת קיימת כאשר מדובר בהגשת תלונה על עבירות מין, תקיפה מינית, או עבירות בידי בן זוג. ייצוג ע"י עורך דין המתמחה בייצוג נפגעי עבירות, יקל על הנפגע את ההתמודדות עם ההליך הפלילי, כבר משלב מוקדם זה.

זכויות נפגע עבירה בחקירת המשטרה

• לכל אדם הזכות להתלונן במשטרה על פגיעה שנפגע.
• הנפגע זכאי לקבל מהמשטרה מידע לגבי האפשרויות הקיימות להגנה מפני החשוד, שליחיו ומקורביו.
• במקרי תלונות על עבירת מין או עבירת הטרדה מינית, זכאים המתלוננים לבחור את מין החוקר המשטרתי, למעט במקרים מיוחדים.
• למשטרה אסור למסור פרטים אישיים של מתלונן שנפגע מעבירת מין או אלימות חמורה, כגון: כתובת מגורים, כתובת מקום עבודה או טלפון, אלא במקרים חריגים.
• נפגע מעבירת מין או אלימות המוזמן לחקירה, זכאי שאדם המלווה אותו, לפי בחירתו, יהיה נוכח בחקירה, אלא אם יש בכך פגיעה בחקירה.
• ככלל, כל עוד לא קיימת התיישנות על העבירות, עשויה חקירת המשטרה להוביל להגשת כתב אישום, גם אם חלף זמן מאז ביצוע העבירה. ואולם, במקרים בהם קיים חשד לעבירה שבוצעה תוך שימוש בסם אונס, הרי שבדיקה לגילוי סם אונס ניתן לבצע עד 6 חודשים לאחר האירוע.
• בחקירה בדבר פגיעה מינית לא ייחקר הנפגע בדבר עבר מיני, למעט קשר מיני קודם עם החשוד, ולמעט במקרים מיוחדים.

הגשת תלונה במשטרה

זכויות נפגעי עבירה בשלבי חקירה במשטרה ועד להחלטה בדבר הגשת כתב אישום

• לאחר הגשת התלונה במשטרה, המשטרה תמשיך ותחקור אותה, למעט במקרים חריגים. היחידה התובעת, שהיא יחידת התביעות המשטרתית או הפרקליטות (על פי חומרת העבירה וההגדרות בחוק), תגיע להחלטה באם   להגיש כתב אישום.
• נפגע עבירה זכאי לקבלת מידע על השלב בו נמצא התיק שנפתח בעניינו. הנפגע יקבל טופס בתחנת המשטרה, ועם הגשת תלונה במשטרה יקבל קוד מזהה אישי וסיסמא. המידע נמסר באמצעות הטלפון או במערכת ממוחשבת-   מערכת מנ"ע. עורך דין המייצג את הנפגע יתעדכן במידע בשמו.
• המידע שיימסר לנפגעים תלוי בחומרת העבירה. כל נפגע זכאי לקבל מידע על השלב בו נמצא התיק שנפתח בעניינו. המידע מתייחס להליך הפלילי (כולל מעצר ושחרור החשוד), מצב הליך החקירה, התביעה וההליך המשפטי  (כגון: הכרעת דין וגזר הדין) וכן פרטים הנוגעים למאסר, שחרור ממאסר, בקשת חנינה ועוד. נפגעי עבירות חמורות יהיו זכאים למידע רב יותר, לרבות בדבר אפשרות שהתביעה תגיע עם הסדר טיעון עם הנאשם ומידע על הוצאת צו פיקוח, לגבי עברייני מין.
• במידה וההחלטה היא על סגירת התיק ללא הגשת כתב אישום, ניתן להגיש ערר על סגירת תיק חקירה במשטרה, ובעבירות מין ואלימות ההחלטה בערר תתקבל בתוך 6 חדשים מיום הגשתו.

כעורכי דין המתמחים בייצוג נפגעי עבירה, אנו מלווים את לקוחותינו החל מרגע הגשת תלונה במשטרה ועד לסיום ההליכים בבית המשפט, לרבות הכנתם וליווים בשלב העימות בחקירה, הנדרש לעיתים קרובות, מול הפוגע, בעיקר בתחום עבירות המין. באופן זה, אנו מקלים על לקוחותינו, אשר מתמודדים לעתים קרובות עם ההשלכות הקשות של הפגיעה/ות שחוו, בזירה המשפטית, מוודאים כי זכויותיהם על פי חוק תישמרנה, ומביאים עמדתם בפני גורמי אכיפת חוק על מנת שתישמע ויהיה בה גם כדי להשפיע על ההליכים המתנהלים.

נגישות