אלימות בצבא

צה"ל, כידוע, מהווה מסגרת ייחודית, שכן המשרתים בו מגיעים מהעולם האזרחי לאחר סיום הלימודים בתיכון, ונכנסים לתוך מערכת נוקשה והיררכית, בה חלקם נדרשים לעיתים להפעיל כוח בעוצמות שונות במסגרת ביצוע תפקידם. כמו כן, חיילים רבים חווים עומסים ולחצים רבים במהלך שירותם הצבאי, כמו גם מפגש בין מגוון רחב של אוכלוסיות שונות. שילוב של המאפיינים הללו, מוביל לכך שהפעלת הכח לרבות אלימות בצבא הופכת לכלי המנוצל לרעה עד כדי ביצוע עבירה של שימוש באלימות.

אלימות בצבא, כמו גם באזרחות, יכולה להתבטא בדרכים שונות וניתן לחלק אותה לסוגים שונים – אלימות פיזית, מילולית, מינית ונפשית.

בנוסף ולמרבה הצער, ישנם גם מקרים של התעללות בצה"ל – ניצול לרעה של כוח או סמכות וגרימה של כאב פיזי או נפשי במשך זמן, וגם היא יכולה להופיע בצורה של התעללות פיזית, מילולית ונפשית.

אלימות פיזית היא למעשה כל שימוש בכוח פיזי כלפי אדם אחר, בין אם בתקיפה ישירה, ובין אם באמצעות שימוש באמצעי אחר כמו נשק או חפץ אחר. גם אם למותקף לא נגרם נזק פיזי משמעותי, עדיין מדובר באלימות פיזית שש בה כדי להוות עבירה פלילית.

אלימות מילולית כוללת פגיעה מילולית באדם אחר בדרך של, בין היתר, קללות, שימוש בכינויי גנאי, ואיומים לפגיעה פיזית .

תופעת ה"זובור"

תופעת ה"זובור" היא למעשה טקס משפיל שנועד בעיקרו לייצב את מעמדם העליון של החיילים הבוגרים יותר, בדרך כלל ביחידות לוחמות, מאלו שאך זה התגייסו ונחשבים לחיילים 'צעירים' ביחידתם. במקרים רבים מדובר במעשי התעללות קשים. תופעה זו, המכונה גם "משטר הוותיקים", עדיין קיימת בצה"ל, על אף ניסיונות המערכת הצבאית למגר אותה.

הטקס כולל לעיתים מעשי אלימות קשים, השפלה מילולית ואיסור על שימוש במילים מסויימות המותרות לשימוש רק ע"י חיילים וותיקים. לעיתים, מעבר על "כללים" אלו גורר ענישה אלימה.

הטיפול בעבירות אלימות בצבא

צה"ל רואה בחומרה רבה עבירות אלימות, הן פיזית והן מילולית, והנושא מוסדר בחוק השיפוט הצבאי ובפקודות צבאיות שונות.

עבירות אלימות נבדלות אחת מהשניה לפי נסיבות המקרה וחומרת הפגיעה בקורבן. חוק השיפוט הצבאי מתייחס לעבירות אלימות על פי חומרתן בהתאם לנסיבות העבירה ותפקידו של המותקף. כך למשל, חייל שהיכה מפקד שעה שמהמפקד שימש בתפקידו, דינו מאסר חמש שנים באופן מקסימלי, וכך גם חייל שהיכה שוטר צבאי או חייל שהופקד על שמירת אדם, רכוש או מקום.

הטיפול בעבירות אלימות בצבא יכול להיעשות בכמה מישורים: העמדה לדין פלילי בפני בית דין צבאי, העמדה לדין משמעתי , או נקיטה בצעדים פיקודיים. העמדה לדין משמעתי והשימוש בכלים פיקודיים נעשה בדרך כלל כאשר האלימות שבוצעה אינה חמורה ולא גרמה לפגיעה פיזית משמעותית, כך שאינה מצדיקה נקיטה בהליך פלילי.

העונש בגין עבירת אלימות בצבא ייקבע, בדרך כלל, בהתאם לחומרת העבירה, נסיבותיה, מאפייניה ותוצאותיה.

עבירות אלימות בצבא

התמודדות במקרה של אלימות בצה"ל

למרות שלעיתים הגבול בין סוגי האלימות השונים לבין שימוש מותר בכוח הוא דק מאוד, חשוב להבחין בין השניים ולנקוט בפעולות שונות להגנה על הנפגע ועל הסביבה. ישנם מקרים בהם נפגעי עבירות אלימות בצבא עלולים לחשוב כי מדובר בשימוש לגיטימי בכוח, או מבינים כי מדובר בשימוש באלימות אך חוששים לפעול.

חייל שנפגע מאלימות בצבא, יכול לפנות להגשת תלונה למשטרה הצבאית, ולפנות לקבלת עזרה מקצועית ורשת תמיכה מתאימה, בתוך הצבא או מחוצה לו.

חשוב עד מאד כי חיילים אשר נפגעו ממקרה אלימות בצבא, ייוועצו וייוצגו ע"י עו"ד המתמחה בייצוג נפגעי עבירה וכן בקיא במערכת החוק הצבאית ובמדיניות הצבא. בתוך כך – יביא עו"ד מקצועי זה לידי מיצוי זכויותיהם כנפגעי עבירה, לרבות הגשת תביעה כנגד משרד הביטחון במקרים המתאימים, וייצג עמדתם ורצונם באופן אפקטיבי ומיטבי, במטרה להקל עליהם את ההתמודדות עם גורמי הצבא ולהביא לתוצאה הטובה ביותר מבחינתם.

נגישות