"אין אשמה, ילדים מבררים את עולמם ולא יודעים מה מותר"

נגישות